Keski-Vantaan Musiikkiopisto

Lukukausimaksut

LUKUKAUSIMAKSUISTA

- Lukukausimaksu maksetaan sitä varten lähetetyllä laskulla. Laskut toimitetaan ainoastaan sähköpostilla.
- Mikäli oppilaspaikka halutaan perua, on peruminen tehtävä ennen lukukauden/opintojen alkua. Syyslukukauden osalta peruutukset tulee tehdä 15.6 mennessä ja kevätlukukauden osalta 31.11 mennessä.
- Mikäli opetuspaikka perutaan alle kaksi viikkoa ennen lukukauden alkua, peritään lukukausimaksusta puolet. 
- Lukukauden jo alettua, katsotaan oppilaspaikka vastaanotetuksi ja lukukausimaksu tulee suorittaa täysimääräisenä.
- Maksamattomat lukukausimaksut lähetämme Intrum Justitialle perittäväksi

 

LUKUKAUSIMAKSUT

 

Lukukausimaksu sisältää pääaineen yksilöopetuksen sekä musiikin tukaineiden opiskelun. 

 

Pääaine                                Sivuaine (pääaineen lisäksi)


15 min                  380 €          295 €

20 min                  400 €          310 €

30 min                  495 €          410 €

40 min                  618 €          525 €
45 min                  678 €          585 €

60 min                  868 € 


Musikantti-soitinvalmennusryhmät

10x30 min   250€  
15x30min    380€  

 

Musikantti-yksilöopetus

15 min   250€

 

Kokeilutunnit

1 x 30min 40€
2 x 30min 70€
3 x 30min 105€
4 x 30min 140€
5 x 30min 175€

 

Rytmimusiikin soitinkaruselli

12x30min 390€

 

Aikuisten avoin osasto (pääaineen opiskelu)

30 min   485 €
40 min   608 €
45 min   668 €
Musiikin perusteet / historia    250 €

Aikuisten bändi 10krt 45min   300€  

 

Musiikkileikkikoulu

 

Naperomuskari                                150 €

Soitto- ja laulumuskari                     150 €
Liikuntamuskari                                190 €  

Soitinmuskari  (viulu, ukulele, sello) 250 € 

 

 

Maksumuistutus 5 €
 

Uusien oppilaitten kirjaamismaksu  35 €

 -laskutetaan vain kerran

 

Sisaralennukset

1. lapsi maksaa täyden maksun

Seuraavista lapsista 5% alennus

 

Lukukausimaksut suoritetaan yhdessä tai kahdessa erässä 

Opiston eräpäivät syksyllä 15.8 Keväällä 15.1
Muskarin eräpäivät 15.9 ja 15.2

Muista maksusuunnitelmista voi sopia rehtorin kanssa. 

 

 

HARRASTUSMAKSUIHIN TUKEA

Sos-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä. 

Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin.

Lisätietoja osoitteessa www.unelmista.fi ja unelmista@sos-lapsikyla.fi

 

Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama