Keski-Vantaan Musiikkiopisto

Työkäytännöt ja säännöt

SÄÄNNÖT
 

- Oppilaspaikan vastaanottaminen on aina sitova koko lukuvuodeksi. Oppilaspaikka siirtyy automaattisesti myös       kevätlukukaudelle ellei sitä erikseen peruta.

- Musiikkileikkikoulussa oppilaspaikana vastaanottaminen on aina sitova koko lukuvuodeksi (syksy ja kevät).

- Lukukausi laskutetaan yhdessä tai kahdessa erässä. Lukukausimaksusta lähetetään lasku ainoastaan sähköisenä. Maksun jakamisesta useampiin osiin pitää sopia erikseen rehtorin kanssa ennen lukukauden alkua.

- Mikäli oppilaspaikka halutaan perua, on peruminen tehtävä ennen seuraavan  lukukauden alkua.Syyslukukauden osalta peruutus tulee tehdä 15.6 mennessä ja kevätlukukauden osalta 30.11 mennessä.

- Jos oppilaspaikka perutaan alle kaksi viikkoa ennen lukukauden alkua, laskutetaan lukukausimaksusta puolet.
 

-Lukukauden jo alettua, katsotaan oppilaspaikka vastaanotetuksi ja lukukausimaksu tulee suorittaa täysimääräisenä.

- Laskujen maksamatta jättäminen tai tunneilta pois jääminen ilmoittamatta, ei ole sama kuin irtisanominen. Irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen opisto@kevamo.com.

- Maksumuistutuksen lähettämisestä perimme 5 euroa.

- Maksamattomien laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto.

- Lukukausimaksut on oltava suoritettu edelliseltä lukukaudelta, jotta opetus voi jatkua seuraavalla lukukaudella. 
  Opetus jatkuu vasta, kun edellisen lukukauden lukukausimaksut on suoritettu.

- Keski-Vantaan Musiikkiopiston musiikkileikkikoulun oppilaat ovat vakuutuksen piirissä.

- Säännöt koskevat kaikkea Keski-Vantaan Musiikkiopiston toimintaa.

-Keski-Vantaan musiikkiopisto toimii koulutiloissa ja noudatamme koulujen aukioloaikoja. Mikäli koulutilat jostain   syystä suljetaan jonkin poikkeustilanteen vuoksi, siirrymme  etäopetukseen.  Etäopetus korvaa tällöin   lähiopetuksen. Niin kauan kuin opetus jatkuu lähi- tai etäopetuksena, noudatamme samoja sääntöjä kuin   normaaliaikoinakin. Etäopetuksesta kieltäytyminen ei oikeuta lukukausimaksujen tarkistukseen tai palautuksiin.

 
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 
TYÖKÄYTÄNNÖT
 
Oppilasillat
Oppilasiltoja järjestetään muutamia kertoja vuodessa suurten konserttien lisäksi. Oppilaan on esiinnyttävä vähintään kerran lukuvuodessa musiikkiopiston tilaisuudessa.
 
Taitokonsertit 
Uuden opintosuunnitelman mukaan oppilaan edistymstä arvioidaan taitokonserttien kautta. Taitokonsertti on nimensä mukaisesti konserttimuotoinen kokonaisuus, jossa oppilas esittää kunkin taitotason vaatimusten mukaiset kappaleet. Tekniset osat oppilas opiskelee omilla soittotunneilla ja niiden edistymistä opettaja arvioi taitotaulujen avulla.Taitotaulut ovat sähköisessä muodossa eepos-järjestelmässä, jolloin oppilas näkee omien sivujensa kautta opettajan arviot ja palautteen kustakin taitotaulun osiosta.
 
Musiikin hahmotusaineiden opiskelu
Musiikin hahmotusaineiden opiskelu aloitetaan n. 9-vuoden iässä. Jokainen musiikkiopiston oppilas on velvoitettu suorittamaan musiikin perustasolla musiikin musiikin hahmotusaineiden  tasot 1-3 sekä yleisen musiikkitiedon peruskurssin. Musiikkiopistotasolla oppilas suorittaa musiikin teorian ja säveltapailun I-kurssit, yleisen musiikkitiedon I-kurssin ja valinnaisesti säveltapailun II-kurssin, kenraalibasson kirjoituksen ja/tai -soiton.
 
Säestysajat
Säestysajat sovitaan erikseen opettajan ja säestäjän kanssa.
 
Sairastumiset tai muut esteet
Opettaja voi olla yhden kerran lukukauden aikana pois sairastumisen vuoksi ilman, että tunteja korvataan oppilaille. 
 
Oppilaan sairastuessa tuntia ei korvata
Oppilaan poissaollessa, opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tunteja.
 
 
Opetuksen korvaaminen muilla järjestelyillä
Osan opetuksesta voi antaa yhteismusisointina opettajan ja oppilaiden niin sopiessa. Esimerkiksi jos viikolla pidetään oman soittotunnin lisäksi myös ylimääräinen ryhmätunti, oma soittotunti on 15-20 minuutin oppilailla 5 minuuttia lyhyempi ja 30-45 minuutin oppilailla 10-15 minuuttia lyhyempi. Ryhmätunti on oppilaiden iästä riippuen 30-45 minuutin kestoinen. 
 
Taitokonsertti korvaa samana päivänä olevan soittotunnin.
 
Opetus poikkeusolosuhteissa
Keski-Vantaan musiikkiopisto toimii koulutiloissa ja noudatamme koulujen aukioloaikoja. Mikäli koulutilat jostain syystä suljetaan jonkin poikkeustilanteen vuoksi, siirrymme tarvittaessa etäopetukseen.  Etäopetus korvaa tällöin lähiopetuksen. Niin kauan kuin opetus jatkuu lähi- tai etäopetuksena, noudatamme samoja sääntöjä kuin normaaliaikoinakin. Etäopetuksesta kieltäytyminen ei oikeuta lukukausimaksujen tarkistukseen tai palautuksiin.
 
Oppilas lopettaa
Ilmoita opettajallesi ja rehtorille, jos lapsesi lopettaa. Ilmoitus pelkästään opettajalle ei riitä. Lopetusilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Oppilaitos on oikeutettu perimään lukukausimaksua sen lukukauden loppuun asti, jona ilmoitus lopettamisesta on tehty. Tämä koskee myös muskaria, eli pelkkä ryhmästä pois jääminen ei riitä lopetusilmoitukseksi. Syyslukukauden osalta peruutus tulee tehdä 15.6 mennessä ja kevätlukukauden osalta 30.11 mennessä.
 
Jos oppilas ei ilmaannu tunnille kolmena peräkkäisenä kertana, eivätkä vanhemmat ilmoita poissaoloista mitään tai eivät vastaa opettajan kyselyihin, oppilas merkitään lopettaneeksi. Silti oppilaitos on oikeutettu perimään lukukausimaksua sen lukukauden loppuun asti. Oppilaspaikan vastaanottaminen on sitova koko lukuvuoden ajaksi, eli musiikkiopistolla on oikeus periä oppilasmaksut koko lukukaudelta.
 
Muskarissa oppilaspaikan vastaanottaminen on sitova koko lukuvuodeksi. Mikäli ryhmässä ei haluta jatkaa kevätlukukaudella, pitää oppilaspaikka hyvissä ajoin ennen seuraavan  lukukauden alkua.Syyslukukauden osalta peruutus tulee tehdä 15.6 mennessä ja kevätlukukauden osalta 30.11 mennessä.
 
 
 
 
Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama