Keski-Vantaan Musiikkiopisto

Työkäytännöt ja säännöt

SÄÄNNÖT
 

●  Oppilaspaikan vastaanottaminen on aina sitova lukukaudeksi.

●  Musiikkileikkikoulussa oppilaspaikana vastaanottaminen on aina sitova koko lukuvuodeksi (syksy ja kevät).

●  Lukukausi laskutetaan yhdessä erässä. Lukukausimaksusta lähetetään lasku.

●  Mikäli oppilaspaikka halutaan perua, on peruminen tehtävä vähintään 14 vuorokautta ennen lukukauden alkua.
     Mikäli opetuspaikka perutaan alle kaksi viikkoa ennen lukukauden alkua, peritään lukukausimaksusta puolet.
    Lukukauden jo alettua, katsotaan oppilaspaikka vastaanotetuksi ja lukukausimaksu tulee suorittaa täysimääräisenä.

●  Laskujen maksamatta jättäminen ei ole sama kuin irtisanominen. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti.

●  Maksumuistutuksen lähettämisestä perimme 5 euroa.

●  Maksamattomien laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto.

●  Lukukausimaksut on oltava suoritettu edelliseltä lukukaudelta, jotta opetus voi jatkua seuraavalla lukukaudella. Opetus jatkuu vasta, kun edellisen lukukauden lukukausimaksut on suoritettu.

●  Keski-Vantaan Musiikkiopisto ei vakuuta oppilaitaan.

●  Säännöt koskevat kaikkea Keski-Vantaan Musiikkiopiston toimintaa.
 
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 
TYÖKÄYTÄNNÖT
Työviikot
Opetusviikkoja solistisissa aineissa on 30 vuodessa (15 syksyllä ja 15 keväällä).
Musiikin perusteissa on 30 opetusviikkoa (15 syksyllä ja 15 keväällä).
Ryhmäaineissa on 30 opetusviikkoa (15 syksyllä ja 15 keväällä).
Yleisellä osastolla on myös 30 opetusviikkoa (15 syksyllä ja 15 keväällä).
 
Oppilasillat
Oppilasiltoja järjestetään muutamia kertoja vuodessa suurten konserttien lisäksi. Oppilaan on esiinnyttävä vähintään kerran lukuvuodessa musiikkiopiston tilaisuudessa.
 
Tasosuoritukset 
Tasosuoritukset suoritetaan pääsääntöisesti konserttimuotoisina. Tekniset osat lautakunta kuuntelee erikseen, joko ennen konserttia, sen jälkeen tai muuna sovittuna aikana. Oppilaalla on myös mahdollisuus tutkintomuotoiseen tasosuuoritukseen, jos hän niin tahtoo.
 
Musiikin perusteiden opiskelu
Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan n. 9-vuoden iässä. Jokainen musiikkiopiston oppilas on velvoitettu suorittamaan musiikin perustasolla musiikin teorian ja säveltapailun tasot 1-3 sekä yleisen musiikkitiedon peruskurssin. Musiikkiopistotasolla oppilas suorittaa musiikin teorian ja säveltapailun I-kurssit, yleisen musiikkitiedon I-kurssin ja valinnaisesti säveltapailun II-kurssin, kenraalibasson kirjoituksen ja/tai -soiton.
 
Säestysajat
Säestysajat sovitaan erikseen opettajan ja säestäjän kanssa.
 
Sairastumiset tai muut esteet
Opettajan on korvattava oppilaille oman sairauden tai muun esteen vuoksi peruuntuneet tunnit. Jokainen oppilas saa 15 opetuskertaa/lukukausi. Syksyn rästitunteja voi pitää vielä keväällä.
 
Oppilaan peruutettua tuntinsa opettaja ei ole velvollinen korvaamaan sitä.
Jos oppilas on ilmoittamatta poissa on hyvä soittaa heti kotiin syyn selvittämiseksi.
 
Opetuksen korvaaminen muilla järjestelyillä
Osan opetuksesta voi antaa yhteismusisointina opettajan ja oppilaiden niin sopiessa. Esimerkiksi jos viikolla pidetään oman soittotunnin lisäksi myös ylimääräinen ryhmätunti, oma soittotunti on 15-20 minuutin oppilailla 5 minuuttia lyhyempi ja 30-45 minuutin oppilailla 10-15 minuuttia lyhyempi. Ryhmätunti on oppilaiden iästä riippuen 30-45 minuutin kestoinen. 
 
Tasosuoritus korvaa samana päivänä olevan soittotunnin.
 
Oppilas lopettaa
Ilmoita opettajallesi ja rehtorille, jos lapsesi lopettaa. Usein ajatellaan, että riittää kun opettaja tietää. Lopetusilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Oppilaitos on oikeutettu perimään lukukausimaksua sen lukukauden loppuun asti, jona ilmoitus lopettamisesta on tehty. Tämä koskee myös muskaria, eli pelkkä ryhmästä pois jääminen ei riitä lopetusilmoitukseksi.
 
Jos oppilas ei ilmaannu tunnille kolmena peräkkäisenä kertana, eivätkä vanhemmat ilmoita poissaoloista mitään tai eivät vastaa opettajan kyselyihin, oppilas merkitään lopettaneeksi. Silti oppilaitos on oikeutettu perimään lukukausimaksua sen lukukauden loppuun asti. Oppilaspaikan vastaanottaminen on sitova koko lukukauden ajaksi, eli musiikkiopistolla on oikeus periä oppilasmaksut koko lukukaudelta.
 
Muskarissa oppilaspaikan vastaanottaminen on sitova koko lukuvuodeksi. Mikäli ryhmässä ei haluta jatkaa kevätlukukaudella, pitää oppilaspaikka perua 14vrk ennen lukukauden alkua ilmoittamalla siitä kansliaan tai rehtorille.
 
 
 
 
Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama