Keski-Vantaan Musiikkiopisto

Suzuki-menetelmä

Keski-Vantaan Musiikkiopisto on saanut Suomen Suzuki-yhdistykseltä luvan antaa oikeaoppista suzukiopetusta. Kaikki suzukiopetusta antavat opettajamme ovat erikoistuneet Suomen Suzuki-yhdistyksen monivuotisissa koulutuksissa.

 

Menetelmästä

Professori Shinichi Suzukin kehittämä suzuki-metodi on musiikin varhaiskasvatuksessa laajalti käytössä oleva soitonopetusmenetelmä, joka perustuu pienissä lapsissa piilevien lahjojen kehittämiseen. Hänen menetelmänsä ja tuloksensa ovat hämmästyttäneet asiantuntijoita eri maissa. Suzuki kutsuu metodiaan lahjakkuuskasvatukseksi. Hänen mielestään jokainen lapsi syntyy lahjakkuutena. Suzukin mukaan lapsen hidas kehitys missä asiassa tahansa johtuu ympäristötekijöistä, kasvatuksen puutteellisuudesta tai jostakin muusta ulkoisesta tekijästä. Suzukin kehittämän ”lahjakkuuskasvatusmenetelmän” tärkeä periaate soittotaidon opiskelun lisäksi on lapsen koko persoonallisuuden kehittäminen musiikin avulla. Tässä kasvatustyössä on perheen ja opettajan yhteistyöllä perustavaa laatua oleva osuus.
 
Suzuki-menetelmällä voivat aloittaa jo alle kouluikäiset lapset. Soitonoppimisen lähtökohtana lapselle on soiva mielikuva musiikista. Oppimateriaalina käytetään äänitettä, jolla harjoiteltavat kappaleet ovat ja jota kuunnelaan päivittäin. Vanhemman kanssa harjoitellaan samat asiat kuin tunnilla opettajan kanssa. Eli jompi kumpi vanhemmista on läsnä soittotunnilla ja ohjaa lasta kotona, joten vanhempien koulutus on edellytys menetelmän onnistumiselle.

Opiskelut etenevät suzuki-menetelmällä aloittavilla samoin kuin perinteisellä menetelmällä soittavilla lapsilla. Musiikin hahmotusaineiden opiskelu aloitetaan noin 9-vuotiaana. Tasokonsertteja soitetaan jokaisen henkilökohtaisen kehityksen mukaisessa vauhdissa.

 

 

ILMOITTAUTUMISEEN TÄSTÄ


 
Opettajien koulutus
 
Soitonopettaja voi erikoistua Suzuki-opettajaksi osallistumalla Suomen Suzukiyhdistyksen järjestämään suzuki-opettajakoulutukseen. Koulutus tapahtuu ESA:n (European Suzuki Association) valvonnassa ja ESA:n tutkintovaatimusten mukaisesti. Suzuki-opettajan tutkinto koostuu viidestä osatutkinnosta ja se on kansainvälinen.

 


Suomen Suzukiyhdistys ry
 

Yhdistys perustettiin v. 1985. Se toimii järjestäen mm. opettajien ammatillista lisäkoulutusta ja leiritoimintaa. Lisäksi se hoitaa yhteyttä alan kansainvälisiin järjestöihin.

 

 

 

 

Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama