Keski-Vantaan Musiikkiopisto

Suzuki-menetelmä

Keski-Vantaan Musiikkiopisto on saanut Suomen Suzuki-yhdistykseltä luvan antaa oikeaoppista suzukiopetusta. Kaikki suzukiopetusta antavat opettajamme ovat erikoistuneet Suomen Suzuki-yhdistyksen monivuotisissa koulutuksissa.

 

Menetelmästä

Professori Shinichi Suzukin kehittämä suzuki-metodi on musiikin varhaiskasvatuksessa laajalti käytössä oleva soitonopetusmenetelmä, joka perustuu pienissä lapsissa piilevien lahjojen kehittämiseen. Hänen menetelmänsä ja tuloksensa ovat hämmästyttäneet asiantuntijoita eri maissa. Suzuki kutsuu metodiaan lahjakkuuskasvatukseksi. Hänen mielestään jokainen lapsi syntyy lahjakkuutena. Suzukin mukaan lapsen hidas kehitys missä asiassa tahansa johtuu ympäristötekijöistä, kasvatuksen puutteellisuudesta tai jostakin muusta ulkoisesta tekijästä. Suzukin kehittämän ”lahjakkuuskasvatusmenetelmän” tärkeä periaate soittotaidon opiskelun lisäksi on lapsen koko persoonallisuuden kehittäminen musiikin avulla. Tässä kasvatustyössä on perheen ja opettajan yhteistyöllä perustavaa laatua oleva osuus.
 
Suzuki-menetelmällä voivat aloittaa jo alle kouluikäiset lapset. Soitonoppimisen lähtökohtana lapselle on soiva mielikuva musiikista. Oppimateriaalina käytetään äänitettä, jolla harjoiteltavat kappaleet ovat ja jota kuunnelaan päivittäin. Vanhemman kanssa harjoitellaan samat asiat kuin tunnilla opettajan kanssa. Eli jompi kumpi vanhemmista on läsnä soittotunnilla ja ohjaa lasta kotona, joten vanhempien koulutus on edellytys menetelmän onnistumiselle.

Opiskelut etenevät suzuki-menetelmällä aloittavilla samoin kuin perinteisellä menetelmällä soittavilla lapsilla. Musiikin hahmotusaineiden opiskelu aloitetaan noin 9-vuotiaana. Tasokonsertteja soitetaan jokaisen henkilökohtaisen kehityksen mukaisessa vauhdissa.

 

Laulusuzuki

Laulusuzuki-menetelmä on kansainvälisen Suzuki-yhdistyksen (ISAn) hyväksymä menetelmä, joka syntyi Vantaalla, Suomessa 1986 Musiikin tohtori Päivi Kukkamäen toimesta perustuen Shinichi Suzukin kehittämään Suzuki-menetelmään. Suzuki-menetelmään perustuvan lauluopinnot on tarkoitettu ihan kaikille ja kaikenikäisille. Menetelmä sopii vauvaikäisten lisäksi erinomaisesti myös vanhemmille lapsille ja nuorille. Opinnot voi aloittaa jo 2kk ikäisenä, ja jatkaa siitä vaikka aikuisuuteen asti.

Laulusuzukin tavoitteena on herättää lapsessa rakkaus musiikkiin laulamisen kautta. Laulusuzukissa laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen sekä toistamisen periaatteella ja etenee opetustasoittain odotusajasta aikuisuuteen pyrkien ymmärtämään lapsen maailmaa ja tukemaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä.

Ensimmäisten ikävuosien aikana vanhemman rooli tunneilla on tärkeä.Kun lapsi itsenäistyy (noin kolmannesta ikävuodesta alkaen), lapsen ja opettajan välisen suhteen merkitys tunnilla kasvaa ja vanhemmat siirtyvät taka-alalle lähinnä kannustavaksi tukijoukoksi. Laulutaidon ja laulujen oppimiseen kuuluu päivittäinen laulaminen, luonnollisen ja vapaan lauluäänen vaaliminen ja kehittäminen, kuuntelun merkityksen vahvistaminen sekä kielellisten taitojen harjaannuttaminen.

Laulusuzukin erityispiirteitä ovat vanhempien valmentaminen menetelmään, yhteistyö perheen kanssa, valinnaiset opetustunnit ja niiden kestot, opetustuntien äänittäminen kotiharjoittelun avuksi, esiintyminen pienestä pitäen, konserttimuotoiset opetustasojen suoritukset (kirjakonsertit), menetelmään kehitetty opetusmateriaali, menetelmään liittyvät laulutaidolliset harjoitukset, erikieliset laulut noin toisesta ikävuodesta alkaen.

Lähteet:
Kukkamäki, Päivi MuT: www.suzukivoice.com

 

ILMOITTAUTUMISEEN TÄSTÄ


 
Opettajien koulutus
 
Soitonopettaja voi erikoistua Suzuki-opettajaksi osallistumalla Suomen Suzukiyhdistyksen järjestämään suzuki-opettajakoulutukseen. Koulutus tapahtuu ESA:n (European Suzuki Association) valvonnassa ja ESA:n tutkintovaatimusten mukaisesti. Suzuki-opettajan tutkinto koostuu viidestä osatutkinnosta ja se on kansainvälinen.

 


Suomen Suzukiyhdistys ry
 

Yhdistys perustettiin v. 1985. Se toimii järjestäen mm. opettajien ammatillista lisäkoulutusta ja leiritoimintaa. Lisäksi se hoitaa yhteyttä alan kansainvälisiin järjestöihin.

 

 

 

 

Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama