Keski-Vantaan Musiikkiopisto

Colour flute

Geza ja Csaba Szilvay, unkarilaiset musiikkipedagogit, loivat Kodalyn periaatteiden pohjalta lapsikeskeisen musiikin opetuksen lähestymistavan ensin viulunsoiton opetukseen. Nyttemmin menetelmällä voi opiskella mm. alttoviulun ja huilun soittoa. Tässä opetusmenetelmässä soitin ja soitinopetus ”kesytetään” vastaamaan lapsen tarpeita. Szilvayt ajattelevat, että jokainen lapsi voi oppia soittamaan instrumenttia. Oppiminen ei ole perimästä kiinni, vaan harrastusta tukevasta ympäristöstä ja pitkäjännitteisestä ohjauksesta. Colour strings/ Colour flute korostaa vanhempien vastuuta henkisen tuen antajana ja motivaation ylläpitäjän. Vanhempien ensiarvoisen tärkeä rooli on kotiharjoittelun ohjaajana. Alussa on toivottavaa, että vanhempi osallistuu lapsen yksilösoittotunnille.

 
Nuotinluku ja soittaminen aloitetaan Colour flute-metodissa melkein samanaikaisesti. Lapsi oppii soittimensa ääniä vastaavat kuvat ja värit. Soittimien äänien värit perustuvat äänten fysiologisiin väreihin. Tietyn värähtelytaajuuden omaava ääni synnyttää spektrin tietyn värin. Psykologien mukaan tietynlaiset äänet ja värit vaikuttavat tunteisiin ja herättävät niitä. Äänen ja värin yhtäaikaisella käytöllä voidaan lisätä vaikutusta tunne-elämään ja herättää kiinnostusta taiteita kohtaan.
 
Colour flute-menetelmässä opetus koostuu sekä yksilötunneista että ryhmätunneista. Ryhmätunneilla opiskellaan muun muassa äänten nimiä, rytmiarvoja ja metodilauluja. Työskentely tapahtuu koko ajan yhdessä, aivan kuin kamarimusiikissa. Kamarimusiikki on tärkeä osa muusikkoutta. Ryhmätunneilla opetellaan ryhmäsoiton yleissääntöjä esim. kuinka hengitetään yhdessä, näytetään merkkiä, seurataan ja kuinka ”liidataan” eli johdetaan. Samalla opitaan kamarimusiikkiyhtyeen toimintaa.
 
Ryhmätyöskentelyn avulla halutaan lapselle opettaa sosiaalista käyttäytymistä, rohkaista toimimaan ryhmässä, lisätä itseluottamusta ja keskittymiskykyä. Huiluryhmässä lapsen persoonallisuus kehittyy. Yhdessä opettelemme käyttämään omia vahvoja puoliamme yhteisen hyvän rakentamiseen. Ryhmässä pääsemme käsittelemään myös heikkoja puoliamme (esimerkiksi äkkipikaisuutta, kärsimättömyyttä ja arkuutta), jos ilmapiiri on tarpeeksi turvallinen ja luottamusta herättävä. Pienistä soittajista kasvaa yhteistyökykyisiä ja sosiaalisia.
 
 
 
ILMOITTAUTUMISEEN TÄSTÄ
 
 
 
Opettajien koulutus
 
Soitonopettaja voi erikoistua Colour strings/ Colour flute -opettajaksi osallistumalla kansainvälisille soitonopettajien kursseille Lontoossa tai Helsingissä. The Szilvay Foundation of London koordinoi koulutuksen järjestämistä. 
 
 
 
Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama