Keski-Vantaan Musiikkiopisto

Muskari

Varhainen musiikkikasvatus luo hyvän pohjan myöhemmälle soitto- tai lauluharrastukselle. Musiikkileikkikoulun voi aloittaa jo vauvaiässä. Ryhmät muodostetaan syntymävuoden perusteella omiin ikäryhmiin ja ne kokoontuvat kerran viikossa. Tunnin kulku suunnitellaan kullekin ikäryhmälle sopivaksi. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 
Musiikkileikkikoulu on 0- 6 -vuotiaiden lasten varhaisiän musiikkikasvatusta. Musiikkileikkikoulu on myös vanhemmille iloinen tapa kokea musiikkia lapsen kanssa.Musiikkileikkikoulun tavoitteena on antaa lapselle iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia musiikin parissa sekä herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkiin. 

Toiminta musiikin ja muiden ryhmäläisten parissa edistää lapsen kokonaispersoonallisuuden sekä sosiaalisuuden tasapainoista kasvua. Työtapoihin kuuluu laulaminen, loruilu, rytmittely, soittaminen (rytmi- ja melodiasoittimet), liikkuminen ja leikkiminen. Tunneilla voidaan myös maalata ja piirtää. Työtapojen keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, opetuksen elämyksellisyys sekä tunnin positiivinen ilmapiiri. Lukuvuotemme huipentumia ovat lukukauden päätteeksi vietettävät kevät- ja joulujuhlat.
 
Lukukausimaksut: 

Naperomuskari                                        150 €

Soitto- ja laulumuskari                             150 €
Liikuntamuskari                                        190 €  

Soittomuskari  (viulu, ukulele, sello)         240 € 

 

 
HUOM!

Oppilaspaikan vastaanottaminen syksyllä merkitsee opintoihin sitoutumista koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi)

Kevätlukukaudelle ei siis ilmoittauduta uudelleen vaan oppilaspaikka säilyy koko vuoden, ellei sitä erikseen irtisanota ilmoittamalla opistolle tai kansliaan 30.11 mennessä. 

 
Opinnot voi aloittaa milloin vain, kesken lukukauden ja myös kevätlukukauden alusta.
 
Jos uusi oppilas aloittaa muskariopinnot syys- tai kevätlukukauden jo alettua, lasketaan lukukausimaksu jäljelläolevien muskarikertojen mukaan.
 

 

 
SYKSYN 2023 MUSKARIRYHMÄT 
torstaisin 17.8. alkaen Pointin koululla: 
 
Naperomuskari 2-3v klo 17-17.30
Naperomuskarissa aikuinen on mukana tunnilla yhdessä lapsen kanssa. Musiikin saloihin tutustutaan lauluin, leikein, rytmityksen, soiton ja musiikkiliikunnan kautta. Soitossa käytetään eri muskarisoittimia. 
 
Soitto- ja laulumuskari 4-5v klo 17.30-18
Lapsi osallistuu tunnille ilman vanhempaa. Muskarissa lapsi pääsee syventämään musiikillisia elementtejä ja saa monipuolista musiikkikasvatusta. Tunneilla tutustutaan muskarisoittimien lisäksi myös kanteleen soittoon. Laulu on myös vahvasti mukana opetuksessa. 
 
Viulumuskari 4-6v klo 18-18.40
Viulumuskarissa vanhempi on mukana tunnilla. Ensimmäisellä kerralla katsotaan jokaiselle sopivat viulujen koot jos omaa soitinta ei vielä ole. Opettaja neuvoo viulun hankinnassa. Viulumuskarissa edetään pienin askelin ja tutustutaan viulunsoittoon laulujen, lorujen ja tarinoiden kautta. Leikin varjolla oppiminen on mukavaa ja innostavaa! Ryhmässä soittaminen kannustaa ja rohkaisee lasta ja luo vahvan pohjan soittoharrastuksen aloittamiselle. 
 
Ukulelemuskari 5-7v klo 18.40-19.20
Ukulelemuskariin lapsi tarvitsee oman soittimen ja osallistuu tunnille ilman vanhempaa. Laulujen, leikkien ja lorujen rinnalla opiskellaan ukulelensoiton alkeita. Leikkimielinen ilmapiiri kannustaa lasta oppimaan. Jo muutamilla soinnuilla voi säestää monta laulua ja tämän vuoksi ukulelen soitto on kivaa! 
 
Liikuntamuskari 6-8v klo 19.20-20
Liikuntamuskari on ihana ja pehmeä ryhmä musiikkia ja liikuntaa rakastavalle. Kehon hallinta ja koordinaatio kehittyvät erilaisten temppuratojen ja liikunnallisten leikkien kautta. Tunneilla lorut, laulut, musiikki ja rytmitykset ovat tukemassa liikkumista. Yhdessä tekeminen on hauskaa ja tunneilla saa uusia ystäviä! 

 

 
 
 
 
 
POP-LAULUKERHO
 
Pop-laulukerho on 7-10-vuotiaille tarkoitettu kerho, jossa musiikkia ja äänenkäyttöä opitaan mukavassa ryhmässä tuttujen kivojen pop-laulujen myötä.  Kerho sopii sekä niille, jotka soittavat jotain soitinta kuin niille, joille laulaminen on se luontaisin tapa ilmaista itseään musiikissa. Se on myös hyvä tapa aloittaa musiikkiharrastus, vaikkei vielä osaisikaan valita omaa instrumenttiaan.
Lue lisää TÄÄLLÄ
 
 
 
 
 
SELLOMUSKARI (aloitetaan kysynnän mukaan)
 
Onko lapsesi miettinyt sellotuntien aloitusta mutta ei vielä ole varma soitinvalinnasta? Sellomuskari on silloin hyvä vaihtoehto.
Sellomuskari on pehmeä aloitus sellotunneille. Tunneilla laulamme ja leikimme ja tutustumme sellonsoiton saloihin. Omaa soitinta ei tarvitse. Tunneille ovat tervetulleita kaikki noin 4-8-vuotiaat lapset.
 
 
MUSIKANTTI-OPINNOT
Musikantti-opetus käsittää 10 soittotuntia lukukauden aikana 2-3 oppilaan ryhmissä. Tavoitteena on tutustua valittuu soittimeen ja soiton alkeisiin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa soittokokemusta. Lue lisää TÄÄLTÄ
 
 
ERITYISMUSKARI ( aloitetaan kysynnän mukaan)

Erityismuskari on suunnattu erityisesti 3-6v. lapsille, joilla on esim. autismin kirjon oireyhtymä tai kehitysvamma ja jotka tarvitsevat yksilöllisempää tukea ja ohjausta ryhmässä toimimiseen ja itsensä ilmaisuun. Myös sisarukset ovat tervetulleita.

Muskarin tavoitteet ovat lapsi-ja ryhmäkohtaisia, sosiaalisia, fyysisiä sekä psyykkisiä sisältäen kokonaisvaltaista oppimista ja taitojen kehittämistä sekä tunteiden tunnistamista ja ilmaisua.

Musiikki motivoi osallistumaan, aktivoi tai rauhoittaa, auttaa asioiden hahmottamisessa ja keskittymään. Musiikki avaa väylän vuorovaikutukseen sekä antaa mahdollisuuden sanattomaan itseilmaisuun. Ryhmässä opettelemme jakamista, oman vuoron odottamista sekä toisten huomioon ottamista. Onnistumisten ja elämysten kautta lasten itseluottamus sekä suhde itseen ja muihin vahvistuu.

Muskarissa käytetään tuttuja työtapoja: Laulua, soittoa, loruja, liikkumista ja tanssia, musiikin kuuntelua ja kuvallista ilmaisua ryhmän tarpeiden mukaan.

Ryhmään voi osallistua sisaren kanssa tai ilman. Ryhmässä voi olla eri-ikäisiä lapsia

 
 
YHTEISTYÖ
 
Lisäksi teemme yhteistyötä päiväkotien ja muiden lapsiryhmien kanssa. Ota yhteyttä jos sinulla tai ryhmälläsi on kiinnostusta tilata meiltä musiikkileikkikoulutoimintaa. Voimme laatia teille sopivan räätälöidyn paketin.

 

 

Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama