Keski-Vantaan Musiikkiopisto

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET

Tietoa musiikin hahmotusaineiden opiskelusta:

Keski-Vantaan musiikkiopiston musiikin hahmotusaineiden opetus noudattaa Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä Suomen musiikkioppilaitosten liiton ohjeita. 
 
Musiikin hahmotusaineiden tavoitteet perusopinnoissa:
 
Musiikin perusopintoihin sisältyvät MUHA -opinnot suoritettuaan oppilas
• osaa laulaa ja kirjoittaa duuri–mollitonaalisia melodioita
• on harjaantunut rytmin hahmottamiseen
• osaa tuottaa ja tunnistaa tavallisimpia lopuketyyppejä ja harmonioita
• tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää oppilaitoksen tarjoamaa tietotekniikkaa opiskelussaan
• tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa
• on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen.
 
 
Musiikin hahmotusaineiden tavoitteet syventävissä opinnoissa:
 
Syventävän tason MUHA -opinnot suoritettuaan oppilas:
• osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri–mollitonaalisia melodioita
• hallitsee moniäänistä ohjelmistoa
• kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa
• osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista
• osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoittimella säestämisessä
• on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen
• on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien tuntemusta
• osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa.
 
 
 
 
Keski-Vantaan musiikkiopistossa:
 
Musiikin teorian imiöt pyritään yhdistämään mahdollisimman orgaanisesti käytännön musisointiin, ja materiaalina käytetään mahdollisimman paljon esimerkkejä oikeasta ohjelmistosta.
 
Menetelmiä oppikirjan tehtävien lisäksi
  • omien soittoläksyjen analysointia 
  • kuunteluharjoituksia oikeasta ohjelmistosta
  • kuuntelutehtäviä kotiläksyksi
  • soittimet välillä mukaan teoriatunnille
 
Aikataulutus ja tasoryhmät:
 
Ryhmät jaetaan tasojen mukaan MUHA 1-3 ryhmiin. Jatkavat oppilaat ilmoittautuvat seuraavan lukuvuoden ryhmiin jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Soitto-opintoja aloittaville oppilaille suositellaan MUHA -opintojen aloittamista aikaisintaan ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Mikäli aloittava haluaa mukaan teoriaopintoihin jo ensimmäisenä vuonna, pyydetään ottamaan yhteyttä rehtoriin (sähöpostiosoite opisto@kevamo.comniin voidaan selvittää onko ryhmissä tilaa.
 
Musiikkiluokalla suoritettu MUHA 1 ja 2 korvaa opiston vastaavat opinnot.

Suoritusaikatalu voi myös joustaa tarpeen mukaan — tärkeintä on asioiden omaksuminen. 
 
 
 
Opetusmateriaali
 
Opetusmateriali on  Ertolahti-Mertanen: Musiikkiseikkailu -oppikirjat. Kirjat hankitaan yhteistilauksena lukukauden alussa.

"Tunneilla meillä on yleensä tosi mukavaa. Teorian opiskelu kannattaa aloittaa vaikka heti, kun aloittaa soitonopiskelun. Yleensä hyvä ikä aloittaa on noin 9-10-vuotiaana. Yläikärajaa ei teorianopiskelussa ole, joten rohkeasti kaikki vaan mukaan. Tunneilla käyminen aloitetaan pääsääntöisesti syyslukukauden alusta. MUHA -pinnot voi aloittaa kuitenkin myös lukuvuoden alkamisen jälkeen. Tällöin asiasta  sovitaan erikseen rehtorin ja teoriaopettajan kanssa. Toivotan kaikki soittajat ja laulajat tervetulleiksi teoriatunneille."

Teoriaopettaja: Artturi Rönkä  p.040 751 7251

 

RYHMIEN AIKATAULUT  SYYSLUKUKAUSI 2022  


Kartanonkosken koulu , luokassa 1195  ALKAA MA 22.8           
Ma klo 16.00-16.45 MUHA 1
Ma klo 16.45-17.30 MUHA 2 
Ma klo 17.30-18.15 MUHA 3  

 

POINT Kartanonkoski luokka 2060  ALKAA MA 22.8                     

Ma klo 19.15-20.00 Teoria ja säveltapailu syventävät opinnot (opistotaso) 


Simonkallion koulu Luokka 322   HUOM! ALKAA KE 24.8                    

Ke klo 16.00-16.45  MUHA 1
Ke klo 16.45-17.30  MUHA 2
Ke klo 17.45-18.30  MUHA 3

 

Musiikkiopistomme opetussuunnitelman mukaisesti jokainen oppilas on velvoitettu suorittamaan musiikin perustasolla vähintään musiikin hahmotusaineiden tasot 1-3. Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas suorittaa musiikin syventävän teorian ja säveltapailun kurssit, yleisen musiikkitiedon syventävän kurssin ja valinnaisesti säveltapailun II-kurssin, kenraalibasson kirjoituksen ja/tai -soiton. Perustasolla sekä syventävällä tasolla on mahdollisuus opiskella myös säveltämistä ja vapaata säestystä.

 

SÄVELLYS

Sävellyskurssilla harjoitellaan omien kappaleiden tekemistä ja niiden nuotintamista erilaisten harjoitusten kautta.Kurssin aikana jokainen osallistuja tekee kappaleen esitettäväksi joko yksin tai osana pientä ryhmää. Musiikillista keskintää ja mielikuvitusta harjoitetaan myös improvisoimalla omalla soittimella. Sävellettävän musiikin tyylilaji on vapaa.

Opetuskertoja 10x45min lukukaudessa. Hinta  90€/oppilas Ryhmä alkaa kun oppilaita on vähintään 5.  Opettajana toimii Artturi Rönkä.

Sävellys, Simonkallion koulu L. 116                     

Ke klo 18.30-18.15

Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama