Keski-Vantaan Musiikkiopisto

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET

 

Tietoa musiikin hahmotusaineiden opiskelusta

Keski-Vantaan musiikkiopiston musiikin hahmotusaineiden opetus noudattaa Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä Suomen musiikkioppilaitosten liiton ohjeita. 

 

Suoritustavat

Muha-tunneilla tehtyjä tehtäviä kootaan Taitotaulu-portfolioon, joka yhdessä tunneille osallistumisen kanssa muodostaa kunkin kurssin suorituksen. 

 

Musiikin hahmotusaineiden tavoitteet perusopinnoissa:

Musiikin perusopintoihin sisältyvät MUHA-opinnot (Muha 1-3) suoritettuaan oppilas

• osaa laulaa ja kirjoittaa duuri–mollitonaalisia melodioita

• on harjaantunut rytmin hahmottamiseen

• osaa tuottaa ja tunnistaa harmonioita ja sointukulkuja

• tekee itse säestyksiä ja sävellyksiä

• tuntee oman musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa

• on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen.

 

Musiikin hahmotusaineiden tavoitteet syventävissä opinnoissa:

Syventävän tason MUHA-opinnot (Muha 4) suoritettuaan oppilas

• osaa laulaa ja kirjoittaa perustasoa vaativampia duuri–mollitonaalisia melodioita

• hallitsee moniäänistä ohjelmistoa

• kykenee rytminkäsittelyyn moniäänisessä ja oman aikamme musiikkia edustavissa teoksissa

• osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen soinnutuksen ja äänenkuljetuksen käytänteistä

• osaa soveltaa tietojaan käytäntöön esimerkiksi sointusoittimella säestämisessä

• on saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida kokonaisia tonaalisia sävellyksiä ja ymmärtää sävelteoksen muodon merkityksen

• on syventänyt oman musiikinlajinsa eri aikakausien tyylien tuntemusta

• osaa soveltaa tyylintuntemusta musisoinnissa.

 

 

Muha-tunnit Keski-Vantaan musiikkiopistossa

Kevamossa musiikin teorian ilmiöt pyritään yhdistämään oppilaiden käytännön musisointiin, ja materiaalina käytetään mahdollisimman paljon esimerkkejä oikeasta ohjelmistosta.

Tunneilla mm.

• tutustutaan musiikin rakennuspalikoihin (omia) soittimia soittamalla

• tutkaillaan omia soittoläksyjä analyyttisten lasien läpi

• lauletaan, leikitään ja pelataan yhdessä

• kuunnellaan monenlaista musiikkia

• sävelletään pieniä kappaleita

• jutellaan musiikista.

 

 

Aikataulutus ja ryhmät:

Ryhmät jaetaan tasojen mukaan neljään ryhmään. Opettaja lähettää elokuun alussa kaikille oppilaille Doodle-kyselykaavakkeen, jossa voi toivoa itselleen sopivaa ajankohtaa tunnille. Syksyllä 2024 ryhmät kokoontuvat maanantaisin Kartanonkosken koululla klo 17-20 välisenä aikana ja torstaisin Peltolan koululla klo 17-19.15 välisenä aikana. 

Soitto-opintoja aloittaville oppilaille suositellaan muha-opintojen aloittamista ensimmäisen opintovuoden jälkeen (kun omalla soittimella on soitettu jo parissa oktaavialassa ja sävellajissa), kuitenkin aikaisintaan 9-vuotiaana. Mikäli aloittava haluaa mukaan muha-opintoihin jo ensimmäisenä vuonna, pyydetään ottamaan yhteyttä rehtoriin (opisto@kevamo.com), niin voidaan selvittää, onko ryhmissä tilaa.

Kaikki muha-kurssit ovat kahden vuoden mittaisia. Toinen Muha 3 -kursseista on suunnattu erityisesti rytmimusiikin soittajille (sähkökitara ja -basso, rummut). Musiikkiluokalla suoritettu Muha 1 ja 2 korvaa opiston vastaavat opinnot.


Suoritusaikataulu voi myös joustaa tarpeen mukaan — tärkeintä on asioiden omaksuminen. 

 

Kevamon musiikin hahmotusaineiden opettajana toimii Matti Laine (puh. 050-4681996)

 

 

Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama