Keski-Vantaan Musiikkiopisto

TEORIA

Tietoa teoriaopiskelusta:

Keski-Vantaan musiikkiopiston musiikin perusteiden opetus noudattaa Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä Suomen musiikkioppilaitosten liiton ohjeita. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (2005):
 
Tavoitteina ja keskeisinä sisältöinä on, että oppilas
• oppii nuotinlukutaitoa
• oppii yhdistämään teoriaopetuksen käytännön musisointiin
• oppii musiikillista ajattelukykyä
• ymmärtää musiikillisia lainalaisuuksia
• oppii jäsentämään musiikkia.
 
SML:n ohjeiden mukaan musiikin perusteiden (aiemmin musiikin teoria ja säveltapailu) opetussisältöihin kuuluvat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus.
 
 
Oppimistavoitteet SML:n mukaan:
 

1. Oppilas on saanut valmiuksia käytännön muusikkouteen

 
2. Oppilas hallitsee monipuolista ohjelmistoa. Hän tuntee musiikinlajinsa keskeisiä tyylisuuntauksia, ilmiöitä ja soittimistoa

 

3. Oppilas on harjaantunut rytmin hahmottamiseen
 
4. Oppilas on harjaantunut melodian hahmottamiseen
 
5. Oppilas on harjaantunut harmonian hahmottamiseen
 
6. Oppilas on saanut valmiuksia säveltämiseen ja improvisointiin
 
 
Keski-Vantaan musiikkiopistossa:
 
Musiikin teorian imiöt pyritään yhdistämään mahdollisimman orgaanisesti käytännön musisointiin, ja materiaalina käytetään mahdollisimman paljon esimerkkejä oikeasta ohjelmistosta.
 
Menetelmiä oppikirjan tehtävien lisäksi
  • omien soittoläksyjen analysointia 
  • kuunteluharjoituksia oikeasta ohjelmistosta
  • kuuntelutehtäviä kotiläksyksi
  • soittimet välillä mukaan teoriatunnille
  •  
 
Aikataulutus ja tasoryhmät:
 
Ryhmät jaetaan tasojen mukaan Mupe 1-3 ryhmiin. Jatkavat oppilaat ilmoittautuvat seuraavan lukuvuoden ryhmiin jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Soitto-opintoja aloittaville oppilaille suositellaan teoria-opintojen aloittamista aikaisintaan ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Mikäli aloittava haluaa mukaan teoriaopintoihin ja ensimmäisenä vuonna, pyydetään ottamaan yhteyttä rehtoriin sähöpostiosoitteeseen opisto@kevamo.com  niin voidaan selvittää onko ryhmissä tilaa.
 
Kokeita järjestetään syys- ja kevätlukukauden lopuksi. Musiikkiluokalla suoritettu Mupe 1 ja 2 korvaa opiston vastaavat teoriaopinnot.

Suoritusaikatalu voi myös joustaa tarpeen mukaan — tärkeintä on asioiden omaksuminen, ei suoritukset. 
 
 
 
Opetusmateriaali
 
Opetusmateriaalina käytetään Tohtori Toonika -oppikirjaa ja sen sisältämää CD:tä. Se sisältää sekä klassisen että pop/jazz-musiikin teorioiden peruskurssien 1-3 asiat. LIsäksi teoriatunneilla käytetään opettajan laatimia tehtäviä sekä esimerkkejä ohjelmistosta .

Teoriatunneilla meillä on yleensä tosi mukavaa. Teorian opiskelu kannattaa aloittaa vaikka heti, kun aloittaa soitonopiskelun. Yleensä hyvä ikä aloittaa on noin 9-10-vuotiaana. Yläikärajaa ei teorianopiskelussa ole, joten rohkeasti kaikki vaan mukaan. Teoriatunnit aloitetaan pääsääntöisesti syyslukukauden alusta. Teoriaopinnot voi aloittaa myös lukuvuoden alkamisen jälkeen. Tällöin asiasta  sovitaan erikseen rehtorin ja teoriaopettajan kanssa. Toivotan kaikki soittajat ja laulajat tervetulleiksi teoriatunneille.

Teoriaopettaja: Artturi Rönkä  p.040 751 7251

 

RYHMIEN AIKATAULUT   LUKUKAUSI  2019-2020  


Kartanonkosken koulu , luokassa 1195              ALKAA MA 26.8

Ma klo 16.00-15.45 Mupe 1
Ma klo 16.45-17.30 Mupe 2 
Ma klo 17.45-18.30 Mupe 3  

 

POINT Kartanonkoski luokka 2060                         ALKAA MA 26.8
Ma klo 19.15-20.00 Teoria ja säveltapailu I-kurssi (opistotaso) 


Simonkallion koulu Luokka 116                           ALKAA KE 28.8
Ke klo 16.00-15.45  Mupe 1
Ke klo 16.45-17.30  Mupe 2
Ke klo 17.45-18.30  Mupe 3

 

Musiikkiopistomme opetussuunnitelman mukaisesti jokainen oppilas on velvoitettu suorittamaan musiikin perustasolla musiikin teorian ja säveltapailun tasot 1-3 sekä yleisen musiikkitiedon peruskurssin. Musiikkiopistotasolla oppilas suorittaa musiikin teorian ja säveltapailun I-kurssit, yleisen musiikkitiedon I-kurssin ja valinnaisesti säveltapailun II-kurssin, kenraalibasson kirjoituksen ja/tai -soiton.

SÄVELLYS

Sävellyskurssilla harjoitellaan omien kappaleiden tekemistä ja niiden nuotintamista erilaisten harjoitusten kautta.Kurssin aikana jokainen osallistuja tekee kappaleen esitettäväksi joko yksin tai osana pientä ryhmää. Musiikillista keskintää ja mielikuvitusta harjoitetaan myös improvisoimalla omalla soittimella. Sävellettävän musiikin tyylilaji on vapaa. Opetuskertoja 10x45min lukukaudessa. Hinta  90€/oppilas Ryhmä alkaa kun oppilaita on vähintään 5.  Opettajana toimii Artturi Rönkä.

Sävellys, Simonkallion koulu L. 116                     

Ke klo 18.30-18.15

Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama