Keski-Vantaan Musiikkiopisto

Tutkintovaatimukset

TUTKINTOVAATIMUKSET
Suomen Musiikkioppilaitosten liitton (SML) soitinkohtaiset tutkintovaatimukset löytyvät yllä olevasta linkistä.

Tutkintoarvioinnissa pyritään rakentavaan keskusteluun eri osapuolien kesken tavoitteena jatko-opintojen tukeminen parhaalla mahdollisella tavalla. Oppilas saa tutkintolautakunnan jäseniltä suullista palautetta, joka myös kirjataan ylös. Sanallisen palautteen lisäksi tutkinnoista annetaan numeerinen arvio. Prima vista –tehtävän arvosana on erillinen.

Soittotutkintoja arvioi tutkintolautakunta. Lautakunnan jäsenten määrä on pt1 ja pt2 ‐tutkinnoissa 1‐2 jäsentä, pt3 ‐tutkinnoissa 2‐3 jäsentä oman opettajan lisäksi. On suositeltavaa, että pt3‐ tutkinnoissa on mukana myös oman oppilaitoksen ulkopuolinen jäsen. Kaikissa tutkinnoissa vähintään yhden lautakunnan jäsenen tulisi hallita arvioitava soitin omakohtaisesti.


ARVOSTELUASTEIKOT:
pt1‐tutkinto HYVÄKSYTTY‐HYLÄTTY
pt2‐tutkinto HYVÄKSYTTY-HYLÄTTY
pt3‐tutkinto
21‐25 erinomainen 5
16‐20 kiitettävä 4
11‐15 hyvä 3
6‐10 välttävä 2
1‐5 uusittava 1

 

ASTEIKKOJEN SOITTAMISESTA SOVITTUA

VIULU

Asteikot Viuluniekan PT1, PT2 ja PT3 mukaisesti. PT3 jousitukset vähintään 4 kaarilla, kolmisoinnut 3 kaarilla.

 

PIANON TASOSUORITUKSET

Perustaso 1

OHJELMISTO:
-Kaksi kappaletta, jotka ovat erityylisiä ja eri sävellajeissa
-Etydi tai etydinomainen kappale

Ainakin yksi kappaleista on esitettävä ulkoa. Tutkinto voi sisältää yhteismusisointia.

TEKNINEN OSUUS:
-Kahdeksan asteikkoa opettajan valinnan mukaan, sekä kolmisoinnut ja kadenssit
-Prima vista -tehtävä, alkeistasoa

PT1-tutkintoon suositellaan asteikkoja C-a, G-e, D-h sekä F-d. Asteikoita ja kolmisointuja soitetaan kaksi oktaavia kädet yhdessä; kuitenkin erikoistapauksissa asteikot voi soittaa myös kädet erikseen opettajan harkinnan mukaan. Kadenssit soitetaan alla olevan esimerkin mukaisesti; kuitenkin erikoistapauksissa kadensseista voi soittaa vain toisen opettajan harkinnan mukaan.

SUORITUS:
-Tutkinnon voi suorittaa konsertissa tai vain lautakunnan läsnä ollessa-Lautakunta tarkoittaa yhtä pianonsoiton opettajaa-Arviointi: hyväksytty/hylätty, sekä suullinen palaute
 

Perustaso 2

OHJELMISTO:
-Kolme kappaletta, jotka ovat erityylisiä ja eri aikakausilta
-Etydi tai etydinomainen kappale

Ainakin yksi kappaleista on esitettävä ulkoa. Tutkinto voi sisältää yhteismusisointia.

TEKNINEN OSUUS:
-Kahdeksan asteikkoa opettajan valinnan mukaan, sekä kolmisoinnut ja kadenssit-Prima vista -tehtävä, PT1 -tasoa-Vapaa säestys -tehtävä (lyhyt säestystehtävä 4/4- tai 3/4 -tahtilajissa)
-Vapaa säestys -tehtävä (lyhyt säestystehtävä 4/4- tai 3/4 -tahtilajissa)

Asteikot soitetaan kahdeksassa sävellajissa, joita ei vielä soitettu PT1-tutkinnossa. Asteikoitaja kolmisointuja soitetaan neljä oktaavia kädet yhdessä, ja kadenssit samoin kuin PT1-tutkinnossa.

SUORITUS:
-Tutkinnon voi suorittaa konsertissa tai vain lautakunnan läsnä ollessa-Lautakunta tarkoittaa kahta opettajaa, joista ainakin toisen tulee olla pianonsoiton opettaja-Arviointi: hyväksytty/hylätty, sekä suullinen palaute

Perustaso 3

OHJELMISTO:
-Monipuolinen ohjelmakokonaisuus, jossa on erityylistä musiikkia eri aikakausilta; yhdenkappaleista tulee olla laajamuotoinen-Etydi tai etydinomainen kappale
Ohjelmiston kestoksi suositellaan n. 10-15 min. Ainakin yksi kappaleista tulee esittää ulkoa. Tutkinto voi sisältää yhteismusisointia.

TEKNINEN OSUUS:
-Kahdeksan asteikkoa, joita ei ole soitettu aikaisemmissa tutkinnoissa, sekä kolmisoinnutja kadenssit
-Kromaattinen asteikko
-Prima vista -tehtävä, PT2 -tasoa
Asteikoita ja kolmisointuja soitetaan neljä oktaavia kädet yhdessä. Kromaattista asteikkoa soitetaan kaksi oktaavia. Kadenssit soitetaan samoin kuin PT1 -tutkinnossa.

SUORITUS:
-Tutkinnon voi suorittaa konsertissa tai vain lautakunnan läsnä ollessa
-Lautakunta tarkoittaa kolmea opettajaa, joista ainakin kahden tulee olla pianonsoitonopettajia. Mikäli kolmas jäsen on muun instrumentin opettaja, toimii hän puheenjohtajana.
-Arviointi: 0-5, sekä suullinen palaute

Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama