Keski-Vantaan Musiikkiopisto

Opetussuunnitelma

 
Keski-Vantaan Musiikkiopisto on yksityinen, musiikkiopistoyhdistyksen ylläpitämä taideoppilaitos, joka kuuluu harkinnanvaraisen valtionosuuden ja Vantaan kaupungin toiminta-avustuksen piiriin. Musiikkiopisto tarjoaa monipuolista ja laadukasta musiikkikasvatusta vauvaiästä lähtien ja musiikin opetusta joko klassista tai pop/jazz -musiikkia painottaen.
 
Opetushallitus julkisti syksyllä 2017 uudet ohjeet taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiksi. Näitä ohjeita sovelletaan 1.8.2018 aloittavien oppilaiden osalta. Aiemmin aloittaneita oppilaita koskee kolmen vuoden siirtymäaika.
 
Keski-Vantaan Musiikkiopistossa kunnioitetaan jokaisen oppijan yksilöllisyyttä ja tuetaan oppijan kehitystä monipuolisesti siihen parhaiten sopivilla, erilaisilla opetusmuodoilla. Keski-Vantaan Musiikkiopistossa jokaisen oppilaan opinnot rakentuvat yksilöllisesti. Opetus painottuu alussa soittotaidon alkeiden ja harjoittelun oppimiseen henkilökohtaisessa ohjauksessa. Yhteissoitto ja musiikin hahmotusaineet ovat olennainen osa opintoja.
 
Valintavaihtoehdot opiston yksilöopetukseen haettaessa
 
•    Peruslinjan yksilöllinen soitin- tai lauluopetus
•    Pop/Jazz yksilöllinen soitin- tai lauluopetus
•    Suzuki-opetus
•    Colour flute -opetus
 
 
Opintojen eteneminen
 
Yksilöopinnot koostuvat tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista eli taitotauluista. Taitotaulut 1–3 muodostavat perusopinnot (yht. 800 h) ja taitotaulu 4 syventävät opinnot (yht. 500h). Taitotaulut puolestaan koostuvat neljästä tavoitealueesta ja niihin liittyvistä opinnoista. Taitotaulujen tavoitealueet ovat soittotekniikka, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen, luovat taidot, oppimaan oppiminen,  yhteissoitto, harjoittelu, säveltäminen ja imrpovisointi sekä konserttivalmiudet. Jokaisen taitotaulun osa-alueitten valmistuttua oppilas pitää taitokonsertin, josta hän myös saa sanallisen palautteen.
 
Kaikkien opintonsa aloittavien oppilaiden opinnot sisältävät instrumenttiopintojen lisäksi ryhmäopintoja ja yhteismusisointia. Ryhmässä opitaan sosiaalisia taitoja, kuuntelua, musiikin rakenteiden hahmotusta, yhteissoittoa sekä yhdessä tai yksin esiintymistä. Myös solistiset soitinopinnot voivat alkaa pari- tai ryhmäopetuksena. Opintojen edetessä taululta seuraavalle painottuvat valinnaisuus, oppilaan omat kiinnostuksen kohteet ja yhdessä oman opettajan kanssa asetetut tavoitteet. Taitotaulu 4 syventävissä opinnoissa tehdään valinnaisopintoja ja lopputyö, jonka oppilas suunnittelee opettajan tuella mahdollisimman pitkälle itse ja omien mielenkiinnon kohteittensa mukaan.
 
Puhelinnumero Facebook SšhkŲposti Mediatoimisto Crazy Mama